Schoulstart an relax Momenter

Schoulstart hin oder hier. De KJT wënscht dir nieft dem wat an der Schoulbänk passéiert och genuch Momenter fir ze dreemen, ze spillen an ze entspanen. Falls déi relax Momenter awer ze knapp kommen an du dech gestresst fills, kanns du dech ëmmer beim KJT mellen. Entweder um 1 1 6 1 1 1 oder schreif eis egal um wéi vill Auer oder op wéi engem Dag iwwert Online Help oder schreif dënschdes owes mat eise Jugendberoder op der Chatberodung.

Bild vum Kerstin Stedem-Braun, Diplom Designerin Bitburg

Wir bilden Chatberater aus!

Bist du daran interessiert, selbst Chatberater zu werden und junge...

Kampagne "Stoppt sexuell Gewalt géint Kanner"

Save the date! Den 20. September start eis Kampagne, zesummen...