Videos from the KJT

Jiddereen ass op TikTok. Ech well dat och!

Mobbing ass net ok!

Rentrée an der Schoul

Bleif net eleng ruff un: 116111

SUPER project with Tessy Antony De Nassau : Young people support young people

Childhelpline – 116111 – KJT

25 years (KJT) Kanner Jugendtelefon

KJT Photoconcours 09 2016

116 111 KannerJugendTelefon

KJT: aus 12345 gët 116111